Dezvoltare instituţională

Dezvoltare instituţională

Studiu diagnostic, implementare PDI

“Pentru o şcoală lucrul cel mai rău este să lucreze în principal cu metodele fricii, forţei şi autorităţii artificiale. Daţi în mâna educatorilor cât mai puţine măsuri coercitive cu putinţă […]

Dezvoltare instituţională

Proiect de dezvoltare instituţională 2014-2017

Proiectul de Dezvoltare Instituţională este documentul şi instrumentul de lucru necesar care oferă o imagine reală şi o analiză  a şcolii, iar elaborarea lui a luat în considerare analiza SWOT […]