Prezentare Evaluare si Admitere 2015

Prezentare Evaluare si Admitere 2015

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru  absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015 În baza prevederilor art.  94, alin. (2) lit. e) și ale art.361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional […]

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri […]

Lista documentelor necesare la înscrierea în învățământul primar, an școlar 2015-2016

Lista documentelor necesare la înscrierea în învățământul primar, an școlar 2015-2016

Documente necesare la inscriere

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar, an școlar 2015-2016

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar, an școlar 2015-2016

Criterii specifice de departajare