GRAFICUL PREGĂTIRII SUPLIMENTARE LA DISCIPLINELE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ

GRAFICUL PREGĂTIRII SUPLIMENTARE LA DISCIPLINELE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ

Nr.crt CLASA DISCIPLINA PROGRAM PROFESOR 1 VIII A Lb. şi literatura română MIERCURI 18:30 Bădeci Mihaela 2. VIII B Lb. şi literatura română VINERI 18:30 Murzea Mihaela 3 VIII C Lb. şi literatura română LUNI 11:20 Stancu Cristina 4 VIII D Lb. şi literatura română LUNI 12:30 Murzea Mihaela 5 VIIIA Matematică LUNI 12:30 Ştefănescu […]

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A  EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII  CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

13 iunie 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 16-18 iunie 2014 Înscrierea la Evaluarea Naţională 23 iunie 2014 Limba şi literatura română – probă scrisă 24 iunie 2014 Limba şi literatura maternă – probă scrisă 25 iunie 2014 Matematica – probă scrisă 27 iunie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 16) 27 iunie 2014 […]

ORDIN privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

ORDIN privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

ORDIN Nr. 3136 din 20 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 24 februarie 2014 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, […]

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2014-2015

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are […]